สมัครงาน

หน้าแรก > สมัครงาน

นักวิเคราะห์ (Analyst) ฝ่ายควบคุมคุณภาพ

รายละเอียดของงาน :

วิเคราะห์ ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐานและวิธีที่กำหนด ตรวจสอบในระหว่างกระบวนการผลิต กระบวนการบรรจุ

คุณสมบัติ :

• ชาย / หญิง
• อายุไม่เกิน 30 ปี
• ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
• ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
;