กิจกรรม

หน้าแรก > กิจกรรม

บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด บริจาคเตียงให้สภากาชาดไทย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ (ขวาสุด สูทสีเทา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด พร้อมด้วยคณะ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท พร้อมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายเตียงเข็นผู้ป่วยพิเศษรุ่น Medi cruiser เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท บี. เอ็ล. ฮั้ว จำกัด บริจาคยารักษาช้างเร่ร่อน และ ช้างในหมู่บ้านช้างจังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์

บริษัท บี. เอ็ล. ฮั้ว จำกัด บริจาคยามูลค่า 80,000 บาท ให้น.สพ.อลงกรณ์ มหรรณพ (ขวา) นายสัตวแพทย์ สำนักพระราชวัง และกรรมการสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) เพื่อนำยาไปช่วยดูแล รักษาช้างเร่ร่อน และ ช้างในหมู่บ้านช้างจังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์