Site Map
 
 
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5

ยินดีต้อนรับ
กว่า 95 ปี ที่บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด ได้ให้บริการและได้รับความไว้วางใจจากผู้ป่วยและบุคลากรทางด้าน สาธารณสุข ทั้งภาครัฐและเอกชน บริษัทยังคงเติบโตและมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของยา ด้วยการบริหารจัดการ ที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ และได้ให้บริการด้วยความรับผิดชอบครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศไทย